Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Marcin Drzewicki – Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa międzynarodowego (w szczególności ochrony praw człowieka), posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego (zwłaszcza przewlekłości postępowań sądowych), prawa do poszanowania mienia, prawa do ochrony własności prywatnej, prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawa do wolności wyrażania opinii, zakazu dyskryminacji oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Jest wieloletnim członkiem komisji ds. Praw Człowieka działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Znajduje się na liście radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Grzegorz Koziarski – Radca Prawny

Specjalista w dziedzinie praw człowieka, posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego, w tym przewlekłości postępowań sądowych, prawa do odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawa do wolności zrzeszania się i stowarzyszania się, prawa do poszanowania mienia oraz prawa do ochrony własności prywatnej.

Znajduje się na liście radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Ziemowit Bittner – Radca Prawny

Specjalista z zakresu prawa międzynarodowego (prawa międzynarodowego publicznego, prawa transgranicznego). Mecenas Bittner posiada doświadczenie zdobyte w wielu różnych dziedzinach prawa, w tym także w prowadzeniu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Od wielu lat zajmuje się pomocą cudzoziemcom w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów występujących na tle prawa administracyjnego w Polsce oraz legalizacji ich pobytu. Współpracuje z komisją ds. Praw Człowieka działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.