Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Kancelaria Praw Człowieka specjalizuje się w prowadzeniu postępowań, w których mogło dojść do naruszenia praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podstawowym celem kancelarii jest prowadzenie postępowań na rzecz Klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Jednakże w związku z wymogiem wyczerpania, przed skierowaniem skargi do ETPC wszystkich krajowych środków odwoławczych przysługujących obywatelowi przed organami administracji publicznej oraz sądami krajowymi, świadczymy również pomoc prawną na szczeblu krajowym, prowadząc w szczególności sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania sądowego przed skierowaniem sprawy do ETPC.

W zakresie naszej działalności znajduje się również wnoszenie skarg indywidualnych w systemie traktatowym praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacjami wyspecjalizowanymi.

Kancelaria prowadzona jest przez radców prawnych mających bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Kancelaria współpracuje z ekspertami z zakresu prawa międzynarodowego, aby zapewnić wszechstronną analizę spraw i obsługę na najwyższym poziomie.