Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Kancelaria Praw Człowieka specjalizuje się w prowadzeniu postępowań, w których mogło dojść do naruszenia praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podstawowym celem kancelarii jest prowadzenie postępowań na rzecz Klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). Jednakże w związku z wymogiem wyczerpania, przed skierowaniem skargi do ETPC wszystkich krajowych środków odwoławczych przysługujących obywatelowi przed organami administracji publicznej oraz sądami krajowymi, świadczymy również pomoc prawną na szczeblu krajowym, prowadząc w szczególności sprawy ze skargi na przewlekłość postępowania sądowego przed skierowaniem sprawy do ETPC. Ponadto w niektórych przypadkach rekomendujemy oraz sporządzamy w imieniu Klientów wnioski o skierowanie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

W zakresie naszej działalności znajduje się również wnoszenie skarg indywidualnych w systemie traktatowym praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacjami wyspecjalizowanymi.

 

Odrębnym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa spraw związanych z cudzoziemcami. Dotyczy ona przede wszystkim: legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, uzyskania Karty Polaka oraz obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 

 

Kancelaria prowadzona jest przez radców prawnych mających bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań i spraw objętych specjalizacją niniejszej Kancelarii. Współpracujemy także z ekspertami z zakresu prawa międzynarodowego, aby zapewnić wszechstronną analizę spraw i obsługę na najwyższym poziomie.

 

Świadczymy pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.