Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl
Wejście w życie Protokołu nr 15 do Konwencji – Zmiana terminu na wniesienie skargi!

Wejście w życie Protokołu nr 15 do

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 

W związku z zakończeniem procedury ratyfikacji Protokołu nr 15 wszedł on w życie w stosunku do wszystkich państw z dniem 1 sierpnia 2021 r.

Z perspektywy skarżącego najważniejszą zmianą, którą wprowadza Protokół, jest skrócenie terminu na złożenie skargi indywidualnej do Trybunału z sześciu miesięcy do czterech miesięcy, obliczanego od momentu doręczenia ostatecznego orzeczenia skarżącemu. Zgodnie z przepisami przejściowymi skrócenie terminu na złożenie skargi wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Protokołu tj. od 1 lutego 2022 r. Nadto zmiana ta nie będzie stosowana do skarg, w których ostateczne orzeczenie zostało wydane przed wejściem w życie skrócenia terminu do wniesienia skargi.

Pozostałe zmiany wynikające z Protokołu są przede wszystkim nakierowane na zwiększenie efektywności oraz szybkości postępowania przed Trybunałem.

 

Link do treści Protokołu nr 15

About the Author

prawa-czlowieka
prawa-czlowieka
administrator