Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl
SPRAWA WCISŁO i CABAJ przeciwko POLSCE – 6.08.2020 r.

SPRAWA WCISŁO i CABAJ przeciwko POLSCE

(wyrok ETPC wydany w dniu 6 sierpnia 2020 r.)

 

W dniu 6.08.2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Wcisło i Cabaj przeciwko Polsce. Jest to już drugi wyrok wydany w tej sprawie (pierwszy zapadł w dniu 8.11.2018 r.), jednakże ten dotyczy wyłącznie Skarżących Cabaj oraz dochodzonej przez nich szkody majątkowej poniesionej z powodu opóźnienia w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Skarżący zarzucali naruszenie art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji – Ochronę własności.

Starosta Powiatu Garwolińskiego (woj. Mazowieckie) nie wypłacił Skarżącym należnych odsetek za opóźnienie (w kwocie 82.590,86 zł) za nieterminową wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie. Postępowanie w tej sprawie jest w toku. Trybunał uznał, że pomimo, że sprawa jest wciąż w rozpatrywana, to skargi nie można uznać za przedwczesną mając na uwadze fakt, że odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami nie zostało wypłacone Skarżącym od ponad 25 lat od daty wywłaszczenia. Wobec czego nierozsądne byłoby oczekiwanie na wynik postępowania krajowego. W związku z powyższym Trybunał uwzględniając stan faktyczny sprawy oraz dokonując oceny na zasadzie słuszności orzekł na rzecz Skarżących kwotę 20.000 euro tytułem szkody majątkowej.

Niniejsze orzeczenie zasługuje na uwagę, albowiem Trybunał nie czekając na zakończenie krajowego postępowania postanowił zainterweniować wydając przedmiotowy wyrok. Niemniej jednak wydaje, że Trybunał podjął słuszną decyzję mając w szczególności na uwadze, że polskie organy administracji publicznej oraz sądy nie były w stanie w ciągu 25 lat zabezpieczyć wypłaty odszkodowania wraz z wszystkimi należnościami ubocznymi na rzecz Skarżących.

 

Link do pełnej treści wyroku

About the Author

prawa-czlowieka
prawa-czlowieka
administrator