Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl
SPRAWA DUEARTE AGOSTINHO I INNI przeciwko PORTUGALI I INNYM

SPRAWA DUEARTE AGOSTINHO I INNI PRZECIWKO PORTUGALI I INNYM

(sprawa na etapie komunikacji)

 

Niniejsza sprawa zasługuje na uwagę, albowiem Skarżący (6 Portugalczyków w wieku od 9 do 22 lat) wnieśli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko 33 państwom (w tym Polsce) wnosząc o: zobowiązanie poszczególnych rządów do podjęcia pilnych działań mających na celu wstrzymać, a nawet odwrócić skutki kryzysu klimatycznego. Skarga zarzuca naruszenie art. 2 Konwencji (Prawo do życia), art. 8 Konwencji (Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 14 Konwencji (Zakaz dyskryminacji) w związku z poprzednimi artykułami.

Zaskakujące jest to, że skarga została przyjęta do rozpoznania mając na uwadze, że nie spełnia ona jednej z podstawowych zasad tj. wyczerpania krajowych środków odwoławczych, gdyż została złożona w sposób bezpośredni – z pominięciem krajowych postępowań sądowych. Skarżący argumentowali brak wyczerpania krajowych ścieżek odwoławczych tym, że takowy wymóg byłby nadmiernym oraz nieproporcjonalnym obowiązkiem. Ponadto Skarżący wskazali, że orzeczenie Trybunału będzie właściwsze, albowiem może zobowiązać wszystkie pozwane kraje do podjęcia konkretnych działań, natomiast sądy krajowe mogą wydawać orzeczenia odnoszące się jedynie co do własnych państw.

Warte zaznaczenia jest także, że sprawa jest rozpoznawana w trybie pilnym.

Sprawa jest obecnie na etapie komunikacji, co oznacza, że pozwanym państwom została przekazana skarga z możliwością ustosunkowania się do niej.

Będziemy informować o dalszych losach sprawy.

 

Link do sprawy na stronie Trybunału

About the Author

prawa-czlowieka
prawa-czlowieka
administrator