Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl
Przedłużenie terminu do wniesienia skargi do Strasburga

Niniejszym informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podjął decyzję o przedłużeniu terminu do wniesienia skargi indywidualnej do dnia 15.06.2020 r. W tym miejscu wskazujemy, że termin do wniesienia skargi wynosi 6 miesięcy od daty doręczenia ostatecznego orzeczenia skarżącemu. W praktyce oznaczać to będzie, że jeśli termin do wniesienia skargi będzie upływać przed 15.06.2020 r. to zostanie on automatycznie wydłużony do w/w daty. 

Zaznaczenia wymaga, że przedłużenie terminu nie obejmuje odwołania od wyroku do Wielkiej Izby (art. 43 Konwencji).

Rozpatrywanie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie z art. 39 Regulaminu Trybunału zostanie utrzymane.

W pozostałym zakresie Trybunał ogranicza swoją działalność do spraw pilnych.

 

Z uwagi na to, że sytuacja rozwija się dynamicznie wpis będzie aktualizowany.

 

Link do decyzji ws. przedłużenia terminu do wniesienia skargi

Link do decyzji ws. podjęcia dalszych kroków ograniczających funkcjonowanie Trybunału

About the Author

prawa-czlowieka
prawa-czlowieka
administrator