Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Marcin Drzewicki

Radca prawny

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego (w szczególności przewlekłości postępowań sądowych), prawa do ochrony własności, prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawa do wolności wyrażania opinii oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Jest członkiem komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Znajduje się na liście radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.