Zadzwoń: +48 608464177, info@kancelariaprawczlowieka.pl

Grzegorz Koziarski

Radca prawny

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, między innymi w sprawach dotyczących naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego, w tym przewlekłości postępowań, prawa do odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawa do poszanowania mienia.

Znajduje się na liście radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka prowadzonej przez Krajową Izbę Radców Prawnych.